Fergus Anderson

Fergus Anderson mới nhất: Fergus Anderson

3 năm trước

Fergus Anderson

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Fergus Kenrick Anderson Ngày sinh: 09/02/1909 Ngày mất: 06/05/1956 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP: -Tham gia từ năm 1951-1954 -Số lần vô địch: 0 -Số chiến thắng: 2

Fergus Anderson

Thông tin sơ lược Tên đầy đủ: Fergus Kenrick Anderson Ngày sinh: 09/02/1909 Ngày mất: 06/05/1956 Quốc tịch: Anh Thành tích nổi bật ở thể thức 500cc/MotoGP: -Tham gia từ năm 1951-1954 -Số lần vô địch: 0 -Số chiến thắng: 2