Thẻ Archives: indianapolis motogp

Hậu Indy- Con đường huyền thoại

Chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên của các huyền thoại. Bạn nghĩ câu nói đó có phần phô trương. Có lẽ trong các môn khác, người ta vẫn dùng từ huyền thoại cho một ai đó nhưng hãy tin rằng, chú