Mario Andretti

Mario Andretti (28/02/1940-) tay đua F1 người Mỹ từng vô địch F1 năm 1978 và có 12 chiến thắng chặng.

mario andretti

Mario Andretti

Mario Andretti (28/02/1940-) tay đua F1 người Mỹ từng vô địch F1 năm 1978 và có 12 chiến thắng chặng.

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • mario andretti - Thể thao tốc độ RSS