(Tập luyện) Marc Marquez: Buổi tập đầu tiên sau 6 tuần dưỡng thương-chạy 30 phút đấy nhé