(Tập luyện) Maverick Vinales: Hôm nay ghé thăm nhà ông bạn Valentino Rossi