Tạo dáng ở xứ Tuscan, cám ơn Lamborghini!

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Jorge Martin

Ngày 19/01/2022: Tạo dáng ở xứ Tuscan, cám ơn Lamborghini!

Ngày 19/01/2022: Tạo dáng ở xứ Tuscan, cám ơn Lamborghini!

Ngày 18/01/2022: Thực hiện kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia đợt test đầu tiên của mùa giải

Ngày 19/01/2222 Jorge Martin đi khám sức khỏe

Ngày 15/01/2022: Chuẩn bị cất cánh nào

Ngày 15/01/2022 Jorge Martin tập luyện

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ