Ngày cuối cùng của đợt tập huấn đặc biệt (leo núi Alps) trước khi trở lại Maranello

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Charles Leclerc

Ngày 19/01/2022: Ngày cuối cùng của đợt tập huấn đặc biệt (leo núi Alps) trước khi trở lại Maranello

Ngày cuối cùng của đợt tập huấn đặc biệt (leo núi Alps) trước khi trở lại Maranello

Ngày 15/01/2022: Chỉ là một bài tập luyện khác thôi mà (leo núi Alps)

Ngày 15/01/2022 Charles Leclerc đang leo núi Alps

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ