Valentino Rossi quyên góp tiền mua thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương

Valentino Rossi, thông qua công ty VR46 Srl của anh, cùng nhiều doanh nhân ở xứ Marche, Italia đã góp tiền mua thêm trang thiết bị y tế cho bệnh viện ở đây, trong nỗ lực cùng toàn dân Italia đẩy lùi dịch covid.

#curtis

Chủ đề:            

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ