(04/04) Jack Miller: Suýt tiêu ở Turn-3

Bức ảnh được Jack Miller chia sẻ trên Instagram ngày 04/04/2021 sau khi giành vị trí thứ 5 ở buổi phân hạng MotoGP Doha 2021.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ