(04/04) Lorenzo Savadori: Cám ơn đội đua vì chiếc bánh sinh nhật này-Sinh nhật

Bức ảnh được Lorenzo Savadori chia sẻ trên Instagram ngày 04/04/2021.

Nguồn: Instagram

Thông tin Sinh nhật

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---