Sự kiện thể thao tốc độ ngày 12/08

Các sự kiện Thể thao tốc độ đã diễn ra trong ngày 12/08 hàng năm:

2018: Jorge Lorenzo chiến thắng MotoGP nước Áo

1990: Wayne Rainey chiến thắng MotoGP Thụy Điển

1990: Thierry Boutsen chiến thắng GP Hungary

1984: Eddie Lawson chiến thắng MotoGP Thụy Điển

1979: Alan Jones chiến thắng GP nước Áo

1979: Kenny Roberts chiến thắng MotoGP nước Anh

1961: Gary Hocking chiến thắng MotoGP Ulster

=>Xem thêm sự kiện thể thao tốc độ ngày 11/08

=>Xem thêm sự kiện thể thao tốc độ ngày 13/08

Nguồn: Tổng hợp

[do_widget id=rpwe_widget-113]

Chủ đề:        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---