(16/04) Lewis Hamilton: Hoa văn caro trên áo của tôi không có nghĩa là kết thúc, mà là sự khởi đầu

Bức ảnh được Lewis Hamilton chia sẻ trên Instagram ngày 16/04/2021.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ