Charles Leclerc-Xem tớ tâng banh mà Seb há hốc mồm

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Charles Leclerc ngày 28/09/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:    

Charles Leclerc

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ