26/01/1990 Ngày sinh Sergio Perez

Francesca Sofia Novello-bạn gái bốc lửa của Valentino Rossi

Chuyên mục:

-instagram-

Chủ đề:        

Wags (Tin trước đó)

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---