Max Verstappen-Chúc mừng sinh nhật em gái tròn 21 tuổi

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Max Verstappen ngày 22/10/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:        

Max Verstappen

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ