Fabio Quartararo-Aragon đường ta đi!

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Fabio Quartararo ngày 21/10/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Fabio Quartararo

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ