(Ngoài trường đua) Francesco Bagnaia: Cám ơn Lamborghini đã mang đến cho tôi ‘người đẹp’ này

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Francesco Bagnaia ngày 17/09/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ