Thẻ Archives: brad binder

Brad Binder

1/ Sơ lược Tên đầy đủ: Brad Binder Ngày sinh: 11/08/1995 Nơi sinh: Potchefstroom, Nam Phi Số xe: 33 2/Thống kê thành tích MotoGP (mới tham gia thể thức MotoGP từ năm 2020) 3/Tóm tắt sự nghiệp Năm 2020: Bắt đầu tha