Pole để chỉ tay đua giành được vị trí xuất phát đầu tiên trong cuộc đua chính thức. Đây thường là tay đua chiến thắng buổi đua phân hạng

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • pole - Thể thao tốc độ RSS