Tin ảnh Sergio Perez

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Sergio Perez

Ngày 09/01/2022: Hãy tiêm phòng vì chính mình, vì bạn bè và vì tất cả mọi người

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ