(29/01) Lance Stroll: Yahoooo

Sự kiện đua xe ngày 29-01

Bức ảnh được Lance Stroll chia sẻ trên Instagram ngày 29/01/2021.

Nguồn: Instagram

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---