Carlos Sainz: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ bên gia đình

Nhật ký ngoài trường đua Carlos Sainz Jr 2021:

25/12/2020: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ bên gia đình

24/12/2020: Giới thiệu với mọi người sếp mới và đồng đội mới của tớ

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ