DẤU ẤN TỐC ĐỘ

Stirling Moss từng chiến thắng cho 5 đội đua khác nhau

Valentino Rossi: Buon Natale