Nhật ký Formula 1 1995-GP Bồ Đào Nha-David Coulthard chiến thắng

Chặng đua thứ 13 của mùa giải F1 1995

Trường đua: Estoril

Pole: David Coulthard

Chiến thắng: David Coulthard

Xe: Williams

Chủ đề:                                

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ