Nhật ký Formula 1 1996-GP Bồ Đào Nha-Jacques Villeneuve chiến thắng

Chặng đua thứ 15 của mùa giải F1 1996

Trường đua: Estoril

Pole: Damon Hill

Chiến thắng: Jacques Villeneuve

Xe: Williams

Chủ đề:                                

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ