Luật thể thao F1-Driving

Giới thiệu

Mã thể thao quốc tế (International Sporting Code) là văn bản pháp lý cao hơn Luật thể thao F1 (Formula1 Sporting Regulations) nên các điều khoản của Luật thể thao F1 phải theo quy định của Mã thể thao quốc tế.

Các hành vi lái xe trên đường đua được quy định trong Điều 27 của Luật Thể Thao F1 và phụ lục L và phụ lục H của Mã Thể Thao Quốc Tế.

Luật thể thao F1 mới nhất được cập nhật ngày 29/07/2020

Do các bộ luật chứa nhiều từ chuyên ngành nên nội dung bài viết này Thể Thao Tốc Độ ngoài việc cố gắng dịch sao cho đúng nghĩa nhất, vẫn để nguyên văn tiếng Anh để các bạn tìm hiểu trực tiếp, so sánh và góp ý (nếu phát hiện bản dịch của chúng tôi có sai sót).

Nội dung Điều 27 của Luật thể thao F1

2020 FORMULA ONE SPORTING REGULATIONS

….

27) DRIVING

27.1 The driver must drive the car alone and unaided.

Tay đua phải điều khiển chiếc xe một mình và không được nhận sự hỗ trợ trực tiếp nào.

27.2 Drivers must observe the provisions of the Code relating to driving behaviour  on circuits at all times.

Các tay đua luôn luôn phải tuân thủ các điều khoản về các hành vi lái xe trên đường đua được quy định trong Mã thể thao quốc tế (Phụ lục L và Phụ lục H).

27.3 Drivers must make every reasonable effort to use the track at all times and may not deliberately leave the track without a justifiable reason.

Các tay đua phải luôn luôn phải cố gắng chạy trên đường đua và không được cố ý rời đường đua mà không có lý do chính đáng.

Drivers will be judged to have left the track if no part of the car remains in contact with it and, for the avoidance of doubt, any white lines defining the track edges are considered to be part of the track but the kerbs are not.

Các tay đua được xem là rời đường đua nếu không còn bộ phận nào của xe tiếp xúc với đường đua. Để tránh tranh cãi, vạch kẻ màu trắng được xác định là vạch giới hạn đường đua và thuộc đường đua. Nhưng lề đường thì không.

Should a car leave the track the driver may re-join, however, this may only be done when it is safe to do so and without gaining any lasting advantage. At the absolute discretion of the race director a driver may be given the opportunity to give back the whole of any advantage he gained by leaving the track.

Nếu một chiếc xe rời đường đua thì tay đua có thể trở lại đường đua, nhưng phải làm điều đó một cách an toàn và không có được thu được một lợi thế nào. Trọng tài có quyền yêu cầu tay đua trả lại những lợi thế mà anh ta có được từ việc rời đường đua.

27.4 At no time may a car be driven unnecessarily slowly, erratically or in a manner which could be deemed potentially dangerous to other drivers or any other person.

Một chiếc xe không được phép chạy chậm một cách không cần thiết ở bất cứ thời điểm nào, cũng không được có những pha xử lý bất thường có thể ẩn chứa nguy hiểm cho các tay đua khác, hoặc cá nhân nào khác.

Xem thêm: Phụ lục L-Mã thể thao quốc tế quy định chi tiết điều 27.2 của Luật Thể Thao F1.

>>Chủ đề: luật đua xe,

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Luật thể thao F1-Driving". Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên website Thể thao tốc độ.

Sản phẩm mới nhất trên Shop Tốc độ

Arai Rx-7 Pedrosa 26

Arai Rx-7 Pedrosa 26, mũ bảo hiểm Arai phong cách Dani Pedrosa có giá khoảng 13 triệu đồng....