Marc Marquez-Em trai tôi đã lên podium rồi

Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram của Marc Marquez ngày 18/10/2020.

Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Marc Marquez

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---