Maverick Vinales: Không có từ nào ngoài ba chữ Anh yêu em-Wags

Bức ảnh được Maverick Vinales chia sẻ trên Instagram ngày 17/06/2021.

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---