Miguel Oliveira: Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chào 2021

Nhật ký ngoài trường đua Miguel Oliveira 2021

31/12/2020: Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chào 2021!

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ