Miguel Oliveira: Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chào 2021-Ngoài trường đua

Nhật ký ngoài trường đua Miguel Oliveira 2021

31/12/2020: Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chào 2021!

#Nguồn: Instagram

Chuyên mục đang xây dựng

 • Thư viện tốc độ
 • Nón bảo hiểm
 • Slogan Thể Thao Tốc Độ

  Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
  Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
  Tử vong cũng chẳng tiếc gì
  Một đời tốc độ mấy khi an toàn

  ---Lương Châu Từ---
  ---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---