Aleix Espargaro: Năm mới bố con ta lại bắt đầu một hành trình mới nào

Nhật ký ngoài trường đua Aleix Espargaro 2021:

01/01/2021: Năm mới bố con ta lại bắt đầu một hành trình mới nào

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ