Aleix Espargaro: Năm mới bố con ta lại bắt đầu một hành trình mới nào-Ngoài trường đua

Nhật ký ngoài trường đua Aleix Espargaro 2021:

01/01/2021: Năm mới bố con ta lại bắt đầu một hành trình mới nào

#Nguồn: Instagram

Chuyên mục đang xây dựng

 • Thư viện tốc độ
 • Nón bảo hiểm
 • Slogan Thể Thao Tốc Độ

  Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
  Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
  Tử vong cũng chẳng tiếc gì
  Một đời tốc độ mấy khi an toàn

  ---Lương Châu Từ---
  ---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---