Johann Zarco: Mùa đông mà đi chơi golf có được không ta

Nhật ký ngoài trường đua của Johann Zarco 2021:

31/12/2020: Mùa đông mà đi chơi golf có được không ta

20/12/2020: Mắt kính, mắt kính mọi người ơi. Mắt kính Bolle phiên bản Zarco đây!

27/11/2020: Đến Italia cùng người đẹp

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ