Valtteri Bottas: Bye Bye 2020

Nhật ký ngoài trường đua Valtteri Bottas 2021:

31/12/2021: Bye Bye 2020

29/12/2021: Thật tự hào quê hương Lahti của mình sẽ là thủ đô xanh của Châu Âu 2021

28/12/2021: Có ai dám đua trên tuyết với tớ không

24/12/2021: Chúc mừng giáng sinh

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ