Chiến thắng trong môn đua xe

Ở các môn đua xe, danh từ ‘Chiến thắng’ thường dùng để chỉ việc chiến thắng ở các cuộc đua chính (Main Race). Các tay đua dành được chiến thắng chặng đua sẽ được liệt vào danh sách những tay đua chiến thắng chặng (Race Winner). Nếu làm động từ, có thể nói ‘chiến thắng […]

Ở các môn đua xe, Danh từ 'chiến thắng' thường dùng để chỉ việc chiến thắng ở các cuộc đua chính (Main Race)

Thuật ngữ

Chiến thắng trong môn đua xe

Ở các môn đua xe, danh từ ‘Chiến thắng’ thường dùng để chỉ việc chiến thắng ở các cuộc đua chính (Main Race). Các tay đua dành được chiến thắng chặng đua sẽ được liệt vào danh sách những tay đua chiến thắng chặng (Race Winner). Nếu làm động từ, có thể nói ‘chiến thắng […]

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • chiến thắng - Thể thao tốc độ RSS