Ở các môn đua xe, Danh từ 'chiến thắng' thường dùng để chỉ việc chiến thắng ở các cuộc đua chính (Main Race)

chiến thắng mới nhất: Francesco Bagnaia sử dụng số xe 01 ở L’Americana 2022, Luca Marini chiến thắng
Thuật ngữ

Chiến thắng trong môn đua xe

Ở các môn đua xe, danh từ ‘Chiến thắng’ thường dùng để chỉ việc chiến thắng ở các cuộc đua chính (Main Race). Các tay đua dành được chiến thắng chặng đua sẽ được liệt vào danh sách những tay đua chiến thắng chặng (Race Winner). Nếu làm động từ, có thể nói ‘chiến thắng […]
Thuật ngữ

Chiến thắng trong môn đua xe

Ở các môn đua xe, danh từ ‘Chiến thắng’ thường dùng để chỉ việc chiến thắng ở các cuộc đua chính (Main Race). Các tay đua dành được chiến thắng chặng đua sẽ được liệt vào danh sách những tay đua chiến thắng chặng (Race Winner). Nếu làm động từ, có thể nói ‘chiến thắng […]