Takaaki Nakagami: Chào đón bình minh đầu tiên của năm 2021

Nhật ký ngoài trường đua Takaaki Nakagami 2021:

01/01/2021: Chào đón bình minh đầu tiên của năm 2021.

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ