01/07/1989 Ngày sinh Daniel Ricciardo

Tin ảnh Yuki Tsunoda

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Yuki Tsunoda

Ngày 09/01/2022: Trở về nhà

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ