Tin ảnh Mick Schumacher

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Mick Schumacher

Ngày 09/01/2022: Chúc mọi người khởi đầu năm mới một cách thuận lợi!

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---