Tin ảnh Valentino Rossi

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Valentino Rossi

Ngày 13/01/2022: Xin thông báo là năm nay tớ sẽ đua giải GT World Challenge Europe.

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---