Tiêu điểm: test bahrain 2023

F1 2023

Test Bahrain 2023

Test Bahrain 2023 là đợt thử xe trước mùa giải F1 2023. Đợt Test được tổ chức ở trường đua Bahrain International từ ngày 23/02/2023 đến ngày 25/02/2023

Tin khác