Jorge Martin: Đi nghỉ giáng sinh với người phụ nữ đã mang tôi đến thế giới này

Nhật ký ngoài trường đua Jorge Martin 2021:

27/12/2020: Đi nghỉ giáng sinh với người phụ nữ đã mang tôi đến thế giới này

#Nguồn: Instagram

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ