Max Verstappen: Đây là chiếc nón bảo hiểm mà tớ sẽ sử dụng ở Red Bull Ring 2021

Thông tin về chiếc nón bảo hiểm đặc biệt sẽ được sử dụng ở Red Bull Ring 2021 được Max Verstappen chia sẻ trên Instagram ngày 25/06/2021.

Chủ đề:    
Tiêu điểm:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ