Pramac

Thông tin chung về Pramac

Pramac là một tập đoàn sản xuất thiết bị điện có trụ sở ở Italia. Họ là chủ sở hữu của đội đua Pramac, đang tham gia giải đua xe MotoGP.

Đội đua Pramac tham gia giải đua xe MotoGP từ năm 2002. Từ năm 2005 đến nay thì họ là vệ tinh (mua xe) của Ducati.

(Tiếp tụ cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ