Christian Horner sinh năm 1973, là một nhà quản lý người Anh. Ông hiện đang là đội trưởng của đội đua Red Bull Racing

Red Bull

Christian Horner là ai

Christian Horner sinh năm 1973, là một nhà quản lý người Anh. Ông hiện đang là đội trưởng của đội đua Red Bull Racing

Tin khác

Thể thao tốc độ RSS của chủ đề này

  • Christian Horner - Thể thao tốc độ RSS