Thẻ Archives: luật đua xe

Thông qua luật F1 2021

Cuối cùng thì các bộ luật thể thao, kỹ thuật và tài chính của mùa giải F1 2021 đã được các bên chấp thuận. Theo kế hoạch ban đầu thì luật F1 2021 phải xong từ cuối tháng 4, tuy nhiên nó đã bị kéo