Tin ảnh Carlos Sainz Jr

Tin ảnh các hoạt động bên ngoài trường đua trên mạng xã hội của Carlos Sainz Jr

Ngày 14/01/2022: Cuộc sống của tớ là tập luyện, ăn rồi ngủ. Và lặp lại những việc đó.

Ảnh trên mạng xã hội của Carlos Sainz ngày 14/01/2022

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ