Tin ảnh Fernando Alonso

Tin ảnh ngoài trường đua trên mạng xã hội của Fernando Alonso

Ngày 16/01/2022: Tham gia giải đua xe ảo Le Mans Virtual. Xuất phát P17 cán đích P9.

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---

>>Đua xe >>Xe đạp >>Video >>Thư viện tốc độ >>Fan tốc độ