Tin ảnh Marc Marquez

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Marc Marquez

Ngày 02/03/2022: Chuẩn bị sang Qatar

Tin ảnh Marc Marquez

Ngày 12/01/2022: Không thể tập trung tập luyện được (vì miếng cam này hấp dẫn quá).

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---