Thật tự hào khi là người Úc

Tin ảnh các hoạt động ngoài trường đua trên mạng xã hội của Daniel Ricciardo

Ngày 26/01/2022: Thật tự hào khi là người Úc. Cám ơn mọi người… (Có lẽ Ricciardo bình luận việc anh được trao giải Thành viên hội Order of Australia)

Thật tự hào khi là người Úc

Ngày 05/01/2022: Tạo dáng với thằng cháu

(Tiếp tục cập nhật)

Nguồn: Tổng hợp

Chủ đề:

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---