(08/04) Max Verstappen: Công việc hàng ngày

DẤU ẤN TỐC ĐỘ

P8 là vị trí xuất phát thấp nhất chiến thắng MotoGP Argentina. Valentino Rossi chiến thắng năm 2015

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---