(08/04) Fabio Quartararo: Đến giờ MX rồi!

DẤU ẤN TỐC ĐỘ

350,5km/h-Tốc độ cao nhất đo được ở 1 chặng đua MotoGP. Marc Marquez lập được ở chặng đua Qatar 2015.

Slogan Thể Thao Tốc Độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể Thao Tốc Độ---