Nhật ký MotoGP 2018-GP Aragon-Marc Marquez chiến thắng

Chặng đua thứ 14 của mùa giải MotoGP 2018

Trường đua: Aragon

Chiến thắng: Marc Marquez

Xe: Honda

Chủ đề:                        

Slogan Thể thao tốc độ

Chiếc cúp bạc, rượu sâm banh
Để thưởng cho kẻ sẽ giành podi
Tử vong cũng chẳng tiếc gì
Một đời tốc độ mấy khi an toàn

---Lương Châu Từ---
---Phiên bản Thể thao tốc độ---